Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gjelder alle forretningsprosesser i Vietnamhouse Sushi AS, heretter benevnt som Behandlingsansvarlig.

Erklæringen gir informasjon om databehandling utført av behandlingsansvarlig og bestemmer formålet og virkemidlene for behandlingen samt databehandling vi gjør på vegne av våre kunder basert på deres instruksjoner. Behandling av personlige data er nødvendig for at vi skal kunne ivareta våre kontraktsforpliktelser og betjene deg som kunde. Personlig data kan også benyttes til følgende formål: Salg, kontakt med kundeservice, markedsføring, informasjon, bokføring. Ved markedsføring på e-post/sms innhenter et eksplisitt samtykke på forhånd.

Vi vil ikke selge, eller gi, personinformasjon og/eller personopplysninger til andre parter uten at det innhentes eksplisitt tillatelse fra den det angår.

Du kan kreve å få innsyn i de opplysninger som finnes om deg og den behandlingen som gjøres (ref personopplysningsloven § 18). Kontakt vietnamhouseas@gmail.com for assistanse ved behov for innsyn.

Ved å gi oss dine personlige opplysninger, godtar du praksis og vilkår som er beskrevet i denne personvernerklæringen. Om du har innsigelser med hensyn til vår behandling av personvern har du også anledning å klage til Datatilsynet.

Behandlingsansvarlig
Vietnamhouse AS
Strandgata 191, 5525 Haugesund, Norge
Organisasjonsnr: NO 914 737 656 MVA
E-post: vietnamhouseas@gmail.com
Telefon: +47 52 72 52 52